Hải sản tươi sống

Khuyến mại
Lựa chọn các tùy chọn

Bạch tuộc

180,000 250,000  150,000 200,000 
Thêm vào giỏ

Bề Bề

250,000 
Khuyến mại
Thêm vào giỏ

Mực trứng

250,000  200,000 
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Showing all 5 results